Wing Chun ChiSao behövs för självförsvar

Sifu. Ip Chun with Donnie Yen in ChiSao

Många undrar varför ChiSao behövs för att kunna själförsvar?

För att kunna vinna en kamp med mindre resuser tex. vid krig så behöver man intelligence eller sk. underrättelsetjänst, detta för att i förväg veta sk.  intension för att sedan ta fram en strategi,
detta har man i WingChun i form av ChiSao för att veta vad anfallaren tänker göra.

Men varför kan man inte lite på vad man ser?
I närkamp så kan man inte se vad som händer eftersom det är begärnsad synfält samt att allt går mycket fortare i närkamp, så det man ser blir då försendad på nära avstånd.

I självförsvar situation så är det oftas i närkamp situation plus att det kan ske i mörk omgiving. WingChun är skapad under dessa förutsätting, samt där anfallaren förmodligen är fysisk uppbyggd som beräknar att den klara attacken. Därför är menas det att WingChun är skapad under feministiskta förutsättingar.

Annons

Vad är inre Wing Chun ?

Inre Martial Arts
Inom den traditionella kinesisk kampkonsten Martial Art (ej modern WuShu) så delar folk utanför branchen in det i inre stil och yttre stilar.  Inre stilar brukar vara mjuka, stillsamma, återvinner motståndarens kraft, man utvecklar sk. inre kraft (dvs. Mindfullness, mind-power och BioEnergi) utan först att träna en massa fysiska muskel övningar (dvs. yttre fysiskträning). Typ exempel är oftas TaiJi och XingYi.

Inre WingChun
Men i WingChun innehåller både intre och yttre del (fysisk träning) men man börjar med yttre träning först och sedan den djupa delen av WingChun är intre träning och mål är på den inre träning som är mästrar nivån. Grandmaster Ip Man lärde ut den inre WingChun ganska sent i livet och till få som trodde på den, den inre WingChun är den djupaste och den hemligaste delen av WingChun systemet som binder ihop säcken så att den mjuka delen av WingChun fungerar i kamp, så få lärde sig den.

Ip Man och inre WingChun
Troligaste är att Ip Man lärde sig den inre WingChun av hans SiGung (grandmaster) Leung Bik som var hans hemliga Sifu när han Ip Man var ung och studerade i HongKong.  Leung Bik är Leung Jan son (Leung Jan brukar man säga är grundade dagens WingChun system). Det troligast är att Leung Bik i sin tur fick lära sig de djupaste och hemligaste delen av WingChun systemet som arv tagare av systemet. Leung Bik ville förmodligen lära ut den delen som till någon kan förvalta och sprida det innan han dog så att det inte skulle gå miste.

Inre WingChun och WCAA-Sweden
Få WingChun grenar har den inre WingChun idag, och få WingChun grenar kan förklara det på en modern pedagoiskt sätt med dagens termer och kunskap.
Sifu Ip Chun (som son till Ip Man) är bland de få grenar av WingChun som har den mjukast delen av WingChun systemet samt  har delvis den och vissa principer runt den. Men däremot har han inte bakgrund i Inre Martial Art eftersom han inte har lärt sig andra inre system innan.
Därför så har Sifu. Peter Yeung försökt att återskapa den inre WingChun som den borde vara för att fungera i fight och inre energi utveckling, med de teoretiska och praktiska gap som finns med förståelse från andra system. Detta gör att det praktisk fungerar i verkligheten, tex. det finns begrepp inom WingChun om att kraften och energin kommer från marken, utan bakgrund så förstår man inte hur detta kommer fungerar i praktiken.

Se även våran WordPress blog site på engelska om detta ämne
https://wingchun515229187.wordpress.com/internal-wingchun-kungfu/

Vad menas med Wushu och KungFu ?

Vad menas med Wushu och KungFu ?
Sanda är en tävlingsgren inom Wushu

WuShu
Samlingsordet för den traditionella kinesisk kampkonst kallas för Wushu 武术 som litterärt betyder just ”Martial Art”. Varför alla språk nämner att det är en konst är att det har med skapandet att göra när man är mästare eller Master av något område tex. Vetenskap och Konst = Teknologi så som KTH (kungliga tekniska högskolan) har som slogan och är examinerad från KTH så tar man Master Degree dvs. mästare i Teknologi. Är man mästare så kan man därför skapa något nytt eller skapa sin egen inriktning av något.

KungFu
Ordet KungFu 功夫 behöver inte vara kopplat till Martial Art, det betyder skicklighet och används mest i Kantonesiskan när man pratar om Martial Art. Och i Kantonesisk kulturen så syftar det till Martial Art.   

What is the meaning of Wushu and KungFu ? 
https://docs.google.com/document/d/1W4JaJZMq78n4Kidre4lzA5o9OhdXBRKTHyzxVD1EIKA/edit#heading=h.oeum9…

The WingChun Journey Begins

Intern WingChun Kungfu is a special martial arts for people that is on the holistic view of traditional martial art than just sport martial art (Kampsport).

The literally meaning of WingChun is “Chant Spring” and is a female name from the founder of the WingChun martial art. Since it was original designed to be practiced by a non physical build person.

wather

WingChun is like water that moves in every places it is open under mindful awareness and control. It is also calm and relaxed with small movements that forms after the resistance.

Please continue with What is Internal WingChun KungFu ?

By Sifu. Peter Yeung
Founder of WCAA

wingchun_mobile